fbpx

בדיקה ואישור של תוכניות נופיות


לתיאום בדיקה ואישור תוכנית נופית התקשרו עכשיו: 050-2242492

אישור תוכניות נופיות – לשם מה?

תמ"א 35 – תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור – סעיף 11 קובע שיש להוסיף נספח נופי סביבתי לכל תוכנית מתאר מחוזית או תוכנית מקומית החלה בשטח המסומן כמכלול נופי, או בעל רגישות נופית גבוהה, ולפרט בו את המצב הקיים, הדרכים לשיפור ושימור הנוף, השפעת מימוש התוכנית על שטח התוכנית וסביבתה, חלופות מוצעות והוראות למזעור הפגיעה באיכויות הנופיות-סביבתיות. התוכנית הנופית-סביבתית כוללת התייחסות לאיכות אויר ורעש, שטחים פתוחים, משאבי קרקע, נצפות ונוף, השתלבות בסביבה, טופוגרפיה ועוד. התוכנית נבדקת כחלק מהוראות התוכנית לבניין ערים או ישובים שמוגשת לועדה המקומית או המחוזית ובמידת הצורך נדרשים שינויים על מנת למזער את הפגיעה בנוף, ולשפר את התוכנית לטובת התושבים. גם במקרה של בנייה תעשייתית נדרש היזם להגיש ולאשר תוכנית נופית לצורך שילוב המבנה כמה שניתן בסביבתו.

אישור תוכנית נופית

מי מכין את התוכנית הנופית?

תוכנית נוף מבוצעת על ידי אדריכל או ארכיטקט המתכנן של המבנה, השכונה או הישוב הנכללים בתוכנית, בשילוב עם מתכנן נוף מוסמך – בעל תואר אדריכל נוף או הנדסאי אדריכלות נוף אשר יודע להתאים את התכנון הנופי, כיווני האויר, האור, הטופוגרפיה, ואלמנטים שונים של הבניה לסביבה בה משתלבת התוכנית. כמו כן אדריכל הנוף צריך להתאים את סוגי העצים והצמחים שבתוכנית לתכונות האקולוגיות של האזור הגיאוגרפי אליו מיועדת התוכנית, לשלב בתוכנית אלמנטים חשובים לגינון כגון שבילים ומעברים, מתקני ישיבה ומשחק, מעברי מים, רכיבי השקיה וניקוז, אלמנטים להצללה, ועוד, ולהתאימה לתכנון העתידי של העיר או הישוב בו היא עתידה להיבנות.

תוכנית גינון

מה מאשרים בתוכנית?

אישור תוכנית נופית כולל מעבר ובדיקה של פרטי המתאר הנופי כגון שטחים בנויים, שטחים סלולים או מרוצפים, שטחי גינון ואזורי שימוש שונים לפי מטרות התוכנית כולה. למשל בתכנית של שכונה חדשה סביר להניח שיכללו שטחי ציבור הכוללים מרכיבי גינון שונים כגון שבילים, מדרכות, שיחים, עצים, ספסלי ישיבה, גדרות, הצללה וכו' ושטחים של מתחמי פעילות כגון גן משחקים או גינה קהילתית. אדריכל הנוף צריך לוודא קיומם של המרכיבים השונים לפי דרישות החוק, שילובם בסביבה ומניעת הפרעה לקיים, התאמה למטרות התוכנית ומימושה במרחב. בנוסף עליו לעבור על מפרט הצמחים ולוודא התאמה לצרכים ולאקלים האזור אליו מיועדת התוכנית.

לתיאום בדיקה ואישור תוכנית נופית התקשרו עכשיו: 050-2242492

לאילן תואר הנדסאי באדריכלות נוף, והינו מוסמך לבדוק ולאשר תוכניות נופיות.

זקוקים לייעוץ בנושא תכנון נופי? הגעתם למקום הנכון! התקשרו עכשיו 050-2242492 ונשמח לעזור!

השאירו תגובה