fbpx

גלריה

האלבומים הבאים מציגים פרוייקטים שעשיתי לאורך השנים, ממויינים לפי האלמנטים בהם הם משתמשים:

פרוייקטי בריכות נוי 

פרוייקטי תאורת גן

משטחים ושבילי אבן

משטח אבן ייחודי

פרוייקטי גינון

דשא סינטטי

פרוייקטי של מיחזור מים

אדני רכבת

פרגולות וגדרות

פרוייקטים ישנים

שני האלבומים האחרונים מציגים אירועים מיוחדים שהופעתי בהם:

הרצאה בכנס אופק ירוק

הופעה בטלוויזיה בתכנית הבוקר של אברי גלעד