fbpx

Tag: אישור תוכניות

מוצרים ושירותים

בדיקה ואישור של תוכניות נופיות

לתיאום בדיקה ואישור תוכנית נופית התקשרו עכשיו: 050-2242492 אישור תוכניות נופיות – לשם מה? תמ"א 35 – תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור – סעיף 11 קובע שיש להוסיף נספח נופי סביבתי לכל תוכנית מתאר מחוזית או תוכנית מקומית…

מידע נוסף